Wanneer val je onder het strafrecht?

  • door

Als je het recht in zijn geheel bekijkt, zal je al snel merken hoe complex en allesomvattend dit is. In principe valt alles wat we doen wel onder één of andere tak van het recht en dat maakt het voor burgers moeilijk om zichzelf wegwijs te maken in de rechten en plichten. Hier gaan we het strafrecht even van naderbij bekijken en aangeven wat Strafrechtadvocaat in Oosterhout voor jou kan doen.

Het strafrecht

Binnen het strafrecht staan de voorwaarden beschreven om uit te maken of iemand zich al dan niet schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit. Daaraan gekoppeld wordt beschreven welke procedures en straffen van toepassing zijn op die feiten eens die bewezen geacht zijn. Het strafrecht kent een opdeling in overtredingen (lichte strafbare feiten) en misdrijven (zware strafbare feiten). Het spreekt voor zich dat die opdeling een verschil in aanpak en in strafmaat met zich mee zal brengen.

De procedure

Overtredingen

Bij overtredingen kan je denken aan bijvoorbeeld door het rood licht rijden, vandalisme of wildplassen. Dit zijn niet zeer ernstige zaken, maar ze worden als strafbaar feit omschreven en daar hangt een sanctie aan vast. Je kan hiervoor ofwel onmiddellijk een boete krijgen ofwel kan je een dagvaarding voor de rechtbank ontvangen. Krijg je een boete, dan is met het betalen ervan de zaak afgesloten. In het geval van een dagvaarding zal je ter zitting bij de rechter verwacht worden waar je de kans krijgt om jouw verhaal te doen, waarna de rechter een beslissing zal nemen in welke straf hiervoor gepast is.

Misdrijven

Omdat misdrijven zware strafbare feiten omvatten, zijn de gevolgen groot en de procedure uitgebreid. Er zal in eerste instantie uitgebreid onderzoek gedaan worden naar de feiten en naar jouw eventuele aandeel daarin. Tijdens dit onderzoek en in afwachting van de rechtszaak kan beslist worden dat je in voorarrest geplaatst wordt. Het is dan ook raadzaam Strafrechtadvocaat in Oosterhout te contacteren voor jouw verdediging. Hij zal jouw bijstaan tijdens het onderzoek, zal erover waken dat jouw rechten als verdachte niet geschonden worden en zal tijdens de rechtszaak jouw verdediging op zich nemen.

Iedereen heeft recht op verdediging

Ook als dader van een strafbaar feit, van welke aard ook, heb je recht op verdediging. Strafrechtadvocaat in Oosterhout zal alles in het werk stellen om die taak zo goed mogelijk te volbrengen. Jarenlange ervaring en een uitgebreide gespecialiseerde kennis van het strafrecht kunnen en zullen voor jou het verschil maken.

Ben je verdacht, maak dan zeker gebruik van jouw recht op bijstand van een advocaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *